Ana Sayfa
Pasaportta Randevu Dönemi

PASAPORT BAŞVURU VE ALIM İŞLEMLERİNDE YENİ DÖNEM

676 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 26. maddesi ile 3152 sayılı Kanuna eklenen Geçici 11. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan “Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler bir yıl içerisinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilir. Bu sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.” Hükmüne istinaden pasaport ve sürücü belgeleri ile ilgili iş ve işlemler 02.04.2018 tarihi itibari ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.

 

- 02.04.2018 tarihinden itibaren “Hususi Damgalı Pasaport” ve “Hizmet Damgalı Pasaport” başvuruları İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerince, “Umuma Mahsus Pasaport” ve “Sürücü Belgesi” başvuruları ise İlçe Nüfus Müdürlüklerince alınacaktır.

 

- 29.10.2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “676 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 25. maddesi ile 3152 sayılı Kanunun 10. Maddesinin 1. fıkrasının (f) bendine; Pasaport, pasaport yerine geçen belgeler ve sürücü belgelerinde yer alacak bilgiler ile biyometrik verinin türü, niteliği ve alınma yaşını tespit etmek, bu belgelerin tasarımı, temini, basımı dağıtımı, teslimi ile üretim ve kişiselleştirilmesine ilişkin işlemleri yürütme ve bunlara dair usul ve esasları belirlemek” hükmü getirilerek Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen bu kapsamdaki iş ve işlemler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasına eklenmiştir.

 

PASAPORTTA RANDEVU DÖNEMİ

- Pasaport Randevu İşlemleri 27.03.2018 tarihi itibari ile https://randevu.nvi.gov.tr web adresinden veya 199 randevu hattından randevu alma işlemleri hizmete açılmıştır. Randevu alınmadığı taktirde müracaatların kabul edilemeyeceği bildirilmiştir.

- Hususi ve Hizmet damgalı pasaport başvurularında kullanılması gereken talep formlarına https://randevu.nvi.gov.tr/#nvi/pasaport-talep-formlari web adresinden erişim sağlanabilecektir.

 

Kaynak:

- İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 11.04.2018 tarih ve 79390016.48516-(41196)/2018-1433-78794 sayılı yazısı.

 - İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 28.03.2018 tarih ve 77987029-146.99-E38408 sayılı yazısı.