Ana Sayfa
Ecstlabel

ECSTLabel

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Sakarya Üniversitesi’ne "AKTS Etiketi Mükemmellik Ödülü" ve  “DE Etiketi Mükemmellik Ödülü” 2. Kez verildi.

Sakarya Üniversitesi DE Etiketi ve AKTS Etiketinin yenilenmesi amacıyla 2013 yılında yaptığı başvuru sonucunda Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yeniden değerlendirilmeye tabii tutulmuş ve değerlendirilme sonucunda AB Komisyonu tarafından Sakarya Üniversitesi’ne 2. kez "AKTS Etiketi Ödülü" ve  “DE Etiketi Ödülü” verilmiştir.

Sakarya Üniversitesi, Türkiye’deki üniversiteler arasında Bologna sürecini tamamlayan ilk Üniversite olmasının ardından Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2009 yılında DE Etiketi (DS Label) ve 2010 yılında da AKTS Etiketi (ECTS Label) ile ödüllendirilmişti. 2010 yılında Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Avrupa düzeyinde sadece 5 üniversitenin layık görüldüğü AKTS Etiketi Mükemmellik ödülünü almaya hak kazanan Sakarya Üniversitesi 2013 yılında da Avrupa düzeyinde AKTS Etiketi yenilenen 22 üniversiteden biridir ve Türk üniversiteleri arasında da AKTS Etiketi yenilenen tek üniversitedir.

Üniversitelerin ders, ders içerikleri ve ders kredileri ile çağdaş eğitim sistemlerinin öngördüğü öğrenci ve öğrenme merkezli eğitimin yapılandırılması ve AB düzeyinde tanınması anlamına gelen AKTS Etiketi Ödülü Avrupa Birliği Komisyonu Erasmus programı kapsamında AB yükseköğretim standartlarının öngördüğü uygulamaları en iyi şekilde yerine getiren üniversitelere verilen en büyük ve en prestijli ödül olma özelliğini taşıyor.

Diploma Eki - DE Etiketi Ödülü (DS Label) ise diplomalarının şeffaflığı ve diploma ve diploma eki süreçlerindeki uygulamaların mükemmelliğini ifade etmektedir.

Sakarya Üniversitesinin AKTS Etiketi ve DE Etiketi ile 2. Kez ödüllendirilmesi Sakarya Üniversitesi’nin Avrupa ve uluslararası işbirliğinde güvenilir bir ortak olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.

2013 yılında, başvurusu başarılı bulunarak Avrupa Birliği Komisyonu tarafından ilk defa AKTS Etiketi ile ödüllendirilen üniversiteler arasında 15 Türk üniversitesinin bulunması da Sakarya Üniversitesi tarafından başlatılan çalışmaların diğer yükseköğretim kurumları tarafından benimsendiğini göstermektedir.

AKTS Etiketi (ECTS Label) ve Diploma Eki Etiketi`nin (DS Label) Öğrencilerimiz için Anlamı;

AKTS (Avrupa Kredi Biriktirme ve Transfer Sistemi) yalnızca bir değişim aracı değil; öğrenim çıktıları aracılığıyla ortaya çıkan öğrenci iş yükünün bir tanımıdır. Dereceler için bir biriktirme sistemi ve bir şeffaflık aracıdır. Yükseköğrenimde sürekli kalite için bir temel taş ve tanınırlık için bir araçtır.

Diploma Eki Etiketi (DS Label) Uluslararası şeffaflık ve akademik/mesleksel tanınırlık sağlamada önemli bir araçtır. Diploma Eki (DS) mezuniyeti takiben tüm öğrencilerimize ücretsiz olarak ve Avrupa Birliği dillerinden yaygın olarak kullanılan İngilizce dilinde düzenlenerek verilmektedir. 

AKTS Etiketi ve DE Etiketi logoları, Üniversitemizin almış olduğu diğer ödüllerin logoları ile birlikte öğrencilerimizin diplomalarında da yer almaktadır. Bu nedenle bu belgeler mezunlarımızın Avrupa ülkelerinde çalışmalarında, istihdamlarında ve dolaşımlarında kolaylık sağlayacaktır.

2013 yılı AKTS ve DE Etiketi Alan Üniversite Sayıları ve Oranlar

 

Total in Europe

Turkey

Toplamda TR oranı

ECTS Labels - New

25

15

60.00%

ECTS Labels - Renewal

22

1

4.55%

DS Labels - New

90

29

32.22%

DS Labels - Renewal

79

7

8.86%

 

216

52

24.07%

 

AKTS ve DE Etiketi alan kurumların listesine aşağıdaki link vasıtasıyla ulaşabilirsiniz

 http://eacea.ec.europa.eu/llp/results_projects/ects_ds/selection_ects_ds_2013_en.php