Ana Sayfa
Duyurular
2014 2015 Farabi Değişim Programı Burs Tutarı ve Ödemeleri Hakkında Bilgilendirme

2014 - 2015 Farabi Değişim Programı Burs Tutarı ve Ödemeleri Hakkında Bilgilendirme

Farabi Değişim Programı kapsamında 2014-2015 eğitim-öğretim yılı için YÖK tarafından alınan kararlar aşağıdaki gibidir:

 6 Mayıs 2014 Tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı:

Esas ve Usullerin 01.03.2013 Tarihli YÖK Genel Kurulu Kararı ile değişen 8 inci Maddesine göre Farabi 
Değişim Programından yararlanan öğrencilere 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde yapılacak aylık 
ödemenin 300.- TL olması uygun görülmüştür.

 11 Haziran 2014 Tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı:

Öğrenciler için burslu değişim süresinin bir dönem (yarıyıl) olması Yükseköğretim Yürütme Kurulunca 
uygun görülmüştür. (İki yarıyıl gidecek öğrenciler sadece GÜZ yarıyılı burs alabilecektir.)